Vinter i Äskestock

Mycket snö har kommit i Äskestock den senaste tiden, mer än vanligt vilket inneburit flera insatser med snöröjning. Vi måste ha förståelse för att det ibland kan ta lång tid innan snöröjaren kommer. Det finns många vägar som är prioriterade före oss. Röjning sker så fort det är möjligt. Även Anders Nelsson och Torbjörn Karlsson har hjälpt till med röjningen i vinter.
Vidare så kan inte föreningen ta på sig att snövallar ska röjas bort vid fastigheters infarter. Det är något som fastighetsägaren får ta enskilt med röjaren eller annan aktör. Vid senaste röjningen missades röjningen till vattenverket vid Dalgången. Torbjörn är vidtalad om att ploga den biten så snart som möjligt.
All den snö som kommit tillsammans med den stränga kylan har även medfört att det vilda har det svårt just nu. Särskilt utsatta är dovhjorten och rådjuren. Föreningen har därför placerat ut ett par ensilagebalar och saltstenar genom Anders Nelsons försorg.
Anders fick också häromkvällen avliva en utmärglad dovhjort i närheten av fotbollsplanen. Hjorten kom dock till användning på sådant sätt att den lades ut till havsörnarna. Dagen efter hade Anders sett tre örnar som tog tillvara på hjorten.
I händelse av att man upptäcker vilt i Äskestock som man bedömer som skadat/utmärglat eller på annat sätt inte är friskt, går det bra att kontakta Anders Nelsson eller undertecknad.
Styrelsen gm
Håkan Gustafsson