Sabotage av lås på grindar

På grund av upprepade sabotage mot kombinationslås vid våra båtiläggningsplatser, både vid Skälövägen och Äskestocksvägen,  ber vi er samtliga i området att hjälpa till att hålla koll på dessa platser och rapportera på enklaste sätt om ni upptäcker något av detta sabotage till styrelsen.

Det senaste som hänt är att låset på grinden på Äskestocksvägen har saboterats. Det upptäcktes att grinden var olåst och när den skulle låsas så gick låset inte att öppna med koden. När huvudnyckel skulle användes för att “nollställa” låset gick det inte att få i nyckeln för att “någon” hade stuckit i något föremål i låset och brutit av det så det var blockerat!
Detta sabotage renderar oss onödiga utgifter och är tråkigt att det inträffar.

Det är beklagligt att behöva be er om detta men med hänsyn till vår omvårdnad av framförallt vårt fiske, felparkerade bilar med släp måste detta upphöra!

/ Styrelsen