Arbetsdag 10 oktober

Arbetsdag för samtliga medlemmar lördagen den 10 oktober. Samling per område kl 09.00 vid respektive badplats för att lägga i respektive ta upp badbryggor. Viktigt att så många som möjligt hjälps åt att lyfta bryggsektionerna. Beräknad avslutning kl 13.00. Ingen servering kommer att ske p g a pågående pandemi. Avgift återbetalas genom avdrag på nästa … Läs mer Arbetsdag 10 oktober

Fiberarbeten v 36 asfalteringsarbete 1 september

Nu är  alla övergångar klara och grävningar till fastigheter förutom tre fastigheter längst ut på Järövägen. Fiberblåsningarna fortsätter och  ihopkoppling av all fiber till den centrala enheten sk noden påbörjas i mitten av  veckan. Den 1 september sker asfaltering av alla övergångar så det kan bli lite störningar på Skälövägen. Den 7 september sker en … Läs mer Fiberarbeten v 36 asfalteringsarbete 1 september

Fiberarbeten vecka 34 trafikstörningar

Nu går vi in i slutfasen av grävningar i området. Denna vecka har övergångar på Dalgången och Järövägen slutförts samt grävningar på Enkelkroken. Tomtgrävarna har varit mycket aktiva och nu återstår bara fem tomter i området. Fiberblåsningen har påbörjats och Enkelkroken oh Dalgången är klara. Nästa vecka fortsätter de att blåsa fiber mellan husen och … Läs mer Fiberarbeten vecka 34 trafikstörningar

Eldningsförbud inom Västerviks kommun

På grund av förhöjd brandrisk i skog och mark införs ett nytt eldningsförbud i Västerviks kommun fredag 7 augusti klockan 14.00. Eldningsförbudet gäller tills vidare. – Eftersom vi ser förhöjda brandriskvärden i vår kommun och inte någon nederbörd i väderprognoserna för närmaste tiden så inför vi eldningsförbud i skog och mark, säger Västerviks kommuns räddnings- och … Läs mer Eldningsförbud inom Västerviks kommun

Vår gamla hemsida eskestock.se avstängd pga virusangrepp

Ni som har surfat in på den gamla hemsidan har omdirigerats till vår nya hemsida askestock.se. Den gamla stängs av automatiskt när systemet misstänker och blir utsatt av någon attack. Eftersom vi har nya regler för behandling av personuppgifter pga nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas från maj 2018, så måste alla registrera … Läs mer Vår gamla hemsida eskestock.se avstängd pga virusangrepp

Cykel på motionsspår

Föreningen vill göra alla uppmärksamma om att i händelse av att man nyttjar motionsspåret som cyklist, att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs mot andra som nyttjar spåret. Särskilt skall detta beaktas i händelse att man passerar badplatser och liknande / Styrelsen     

Helikopterflygning 2 augusti

Även i år finns möjlighet att se Äskestock från ovan. Söndagen den 2 augusti kl 11.00 får vi besök av en helikopter enligt bifogat dokument. Klicka här  Äskestock 2 aug kl 11 Plats: Fotbollsplanen OBS ! Detta är inget arrangemang från Äskestocks Samfällighetsförening utan sköts  helt av företaget HeliNord AB. Med vänlig hälsning,  Styrelsen