Äskestocks samfällighetsförening

Äskestocks samfällighetsförening består av 222 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende.  Genom 10 arbetslag samverkar de boende kring skötsel av gemensamma områden.   Två gånger per år (vår-höst) genomförs arbetsdagar inom varje arbetslag.

Föreningen ansvarar för underhåll av vägar, vattenförsörjningen samt ansvar för badplatser  Fastigheterna får vatten genom föreningens egna vattenverk. Dessa vattenverk är igång preliminärt från månadsskiftet mars/april till och med andra veckan i november.

Snöplogning och sandning sker vid behov vintertid. Inom området finns tre badplatser, fotbollsplan, utegym, lekplats samt en boulebana.

Olika bryggföreningar driver båthamnar för föreningens medlemmar

kartafor3