Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Skarvar etablerade på ö
  På öarna Stora och Lilla Tvillingen som ligger sydost om Järöbryggan där hägrarna bodde har nu skarvarna tagit över. Kontakt är tagen med markägaren som i sin tur pratat med jägare som varit vid ön och rekognoserat. Ca 500 skarvar bor på ön men får inte skjutas nu då det finns ägg i bona. Markägaren har varit i kontakt med länstyrelsen. Fåglarna kommer att skjutas så fort det är tillåtet i augusti. / Styrelsen Läs hela artikeln
 • Info ang kommande fibergrävning och avtal
  Styrelsen vill informera om den felaktiga informationen att föreningen fördröjer avtalsskrivningen av sk markavtal som möjliggör grävning av fiber för 17 tillkommande kunder i området. Sakläget är att vi avvaktar avtal från Global Connect, f.d. IP-Only, som reglerar detta. Vi meddelade i höstas att vi inte ville ha tre olika projekt som skulle utföra detta. För en månad sedan kom de tillbaka och meddelade att nu är det bara en som utför alla projekten. Därefter har ingenting hänt i våra mellanhavanden. Vi var i måndags i kontakt med ansvarig Läs hela artikeln
 • Info om skogsavverkningen och åtgärder
  Avverkningen påbörjades 20 oktober och avslutades i mitten av november 2023. Tyvärr så hade vi inte vädrets makter med oss. Undertecknad var i Äskestock under avverkningen då det regnade som mest. Som alla säkerligen är väl medvetna om så uppstod skador efter maskinerna p g a all nederbörd. Styrelsen i samråd med Södra skogsägarna tog därför beslutet att inte avverka enl planen. Detta för att minimera ytterligare skador i naturen vilket också Södra insåg. Därför avverkades ungefär hälften av den tilltänkta arealen. Skadorna vi ser idag är Läs hela artikeln
 • Metartävling 9 maj
  Årets Metartävling kommer att avgöras torsdag 9 maj, Kristi Himmelsfärdsdag mellan kl 11.00-13.00. Mer information finns vid anslagstavlor vid brevlådorna. Hälsningar Gerd och Anita Läs hela artikeln
 • Vattnet är igång!
  Glädjebesked vattnet är igång. Vattengruppens  medlemmar har gjort ett fantastiskt arbete. Stort tack till Ola Sörensson, Ove Palmer, Johan Odensåker, Anders Swahn och Torbjörn Karlsson samt Mattias Lindström. Vi återkommer med en rapport om problemen att leta efter läckage. Styrelsen Läs hela artikeln