Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Eldningsförbud inom Västerviks kommun
  På grund av förhöjd brandrisk i skog och mark införs ett nytt eldningsförbud i Västerviks kommun fredag 7 augusti klockan 14.00. Eldningsförbudet gäller tills vidare. – Eftersom vi ser förhöjda brandriskvärden i vår kommun och inte någon nederbörd i väderprognoserna för närmaste tiden så inför vi eldningsförbud i skog och mark, säger Västerviks kommuns räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson. Brandriskvärdet ligger nu på nivå 5, vilket bland annat betyder “Mycket stor brandrisk. En brand kan utveckla sig mycket snabbt och Läs hela artikeln
 • Vår gamla hemsida eskestock.se avstängd pga virusangrepp
  Ni som har surfat in på den gamla hemsidan har omdirigerats till vår nya hemsida askestock.se. Den gamla stängs av automatiskt när systemet misstänker och blir utsatt av någon attack. Eftersom vi har nya regler för behandling av personuppgifter pga nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas från maj 2018, så måste alla registrera medlemskap för att komma åt sidor som enbart är för våra medlemmar. De nya reglerna kräver tyvärr detta förfarande. Har du redan gjort detta är det bara att logga in som vanligt. Har du några problem Läs hela artikeln
 • Padelbana Äskestock uppdatering + anmälan
  Arbetsgruppen har jobbat vidare och intresset från medlemmarna är hittills stort för att eventuellt bygga en padelbana i Äskestock Klicka här för att läsa mer samt anmäla er Padelbana Äskestock uppdatering + anmälan_2020-07-28 Skicka anmälan till  padelklubben@askestock.se / Arbetsgruppen för Padelbana Läs hela artikeln
 • Cykel på motionsspår
  Föreningen vill göra alla uppmärksamma om att i händelse av att man nyttjar motionsspåret som cyklist, att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs mot andra som nyttjar spåret. Särskilt skall detta beaktas i händelse att man passerar badplatser och liknande / Styrelsen      Läs hela artikeln
 • Badplatser
  Det är ej tillåtet att köra båt eller vattenskoter vid eller i anslutning till våra badplatser. Detta är av säkerhetsskäl för att undvika olyckor /Styrelsen Läs hela artikeln