Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Information om avverkning
  Gällande kommande gallringsåtgärd för Äskestock samfällighetsförening Nu är det snart dags för avverkningen som genomförs av Södra skogsägarna. Enligt Södra så beräknas avverkning påbörjas inom 2-3 veckor om vädret tillåter. Då det är många som hört av sig till styrelsen om hur man går till väga om man vill ha hjälp med träd på egna tomten, kommer här lite info som jag erhållit av Södra skogsägarna. I samband med att gallringsåtgärder utförs på samfälligheten finns möjlighet till hjälp med avverkning av träd på privata tomter. Detta är inget Läs hela artikeln
 • Städ/trivseldag 21 okt
  Nu är det snart dags för höstens städ/trivseldag lördagen 21 oktober. Samling vid respektive badplats kl 09.00 med beräknad avslutning kl 13.00. Därefter serveras traditionsenlig ärtsoppa i Vagnslidret. Anmäl hur många som kommer här anmalan@askestock.se  Anmälan senast 14 oktober. Det är viktigt att ni anmäler er i tid så att det köps in rätt mängd ärtsoppa med tillbehör. Det område som ansvarar för servering är områdena Äskestocksvägen, från badplats till Skälövägen, (område E1) eller klicka här Servering städdagar-Midsommar 180803_uppdat Läs hela artikeln
 • Obetalda årsavgifter ÄSF
  Fortfarande saknar Äskestocks samfällighetsförening tyvärr inbetald årsavgift från 11 fastighetsägare, trots påminnelsen som gick ut via email i veckan som gick. Om ni vet med er att ni är en av dessa 11, vänligen betala fakturan ni har i er email omgående / Styrelsen Läs hela artikeln
 • Obetalda årsavgifter ÄSF
  Det är fortfarande 38 st medlemmar som ej betalt årsavgiften till Äskestocks Samfällighetsförening. Förfallodatum var 15 augusti enligt beslut på årsstämman. Vi uppmanar er som ej betalt att betala omgående. Fakturan skickades ut 8 juli från e-mail adress noreply@inexchange.se  Vid frågor kontakta kassören. / Styrelsen Läs hela artikeln
 • Avgift tömning av sluten tank
  Västerviks Miljö & Energi har inför 2023 genomfört kraftig höjning av avgiften för tömning av sluten tank. Frågan togs upp bl a på årsstämman. Avgiften är betydligt högre än kommunerna i vårt närområde. Styrelsen har jobbar vidare med frågan och arbetsgrupp är bildad som består av Leif Passmark, Leif Lerner och Ulf Månsson. Bifogat finns även kopia från Västerviks Tidning på insändare samt svar från Västerviks Miljö & Energi /Styrelsen INSÄNDARE: VMEAB:s höjning borde inte vara större än inflationen INSÄNDARE: VMEAB svarar på Läs hela artikeln