Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Städ/trivseldag 22 oktober
  Nu är det snart dags för höstens städ/trivseldag lördagen 22 oktober. Samling vid respektive badplats kl 09.00 med beräknad avslutning kl 13.00. Därefter serveras traditionsenlig ärtsoppa i Vagnslidret. Anmäl hur många som kommer här anmalan@askestock.se OBS! Anmälan senast 16 oktober. Det är viktigt att ni anmäler er i tid så att det köps in rätt mängd ärtsoppa med tillbehör. Det område som ansvarar för servering är Äskestocksvägen från Bergsstigen till Blåbärsstigen. (C1+C2+C3) Områdesansvariga rekryterar frivilliga till detta uppdrag. Inför Läs hela artikeln
 • Signalhorn på Vagnslidret
  Den monterade signalhornet på Vagnslidret kommer att ljuda på måndag 5/9 kl 15.00. Utomhussignalerna testas var tredje månad. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Mer information finns på https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vma-sa-varnas-allmanheten / Styrelsen Läs hela artikeln
 • Årsavgift betalning 15/8
  Enligt beslut på årsstämman ska årsavgiften för verksamhetsåret 2022/23 vara betald senast idag 15 augusti. Om ni inte fått fakturan så skicka e-mail till info@askestock.se / Styrelsen Läs hela artikeln
 • Hjärtstartare finns nu i Äskestock vid Vagnslidret!
  Föreningen har inköpt en hjärtstartare, Beneheart och förvaringsskåp och som är tillgänglig dygnet runt. Hjärstartaren är placerad på Vagnslidrets utsida och på kortsidans hörn. Du öppnar luckan genom att skjuta den motsols och då öppnas luckan och sedan är det bara att ta hjärtstartaren. Ett ljudlarm aktiveras då skåpet öppnas. BeneHeart C1A är en robust, lättanvänd och snabb hjärtstartare som kan användas på både barn- och vuxna och som dessutom erbjuder två språk svenska/engelska. Hjärtstartaren är halvautomatisk och som är vanligast Läs hela artikeln
 • Medlemslista
  Vi planerar att lägga ut medlemslista med information om ägare fastighet, adress Äskestock, telefonnummer och mailadress. Denna ska kunna nås i “inloggat läge”. Allt detta för att alla medlemmar ska kunna kontakta varandra vid eventuellt nödläge. Om ni inte önskar lämna ut telefonnummer eller mailadress hör av er genom att maila medlem@askestock.se  före 2022-08-05 så tar vi bort den informationen Information om ägare till respektive båtplats finns under “Bryggföreningar” på hemsidan eller vid respektive brygga. Saknas Läs hela artikeln