Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Fiskenät Landviken 21/7
  I Landviken har någon lagt ut nät en bit från badplatsen. Finns ingen märkning fastighets nummer, telefon nummer på bojarna. Generellt beslut gäller att man inte får fiska i nära anslutning till badplatser. Det gäller även förbud att fiska från badbryggor. Vi ber att de som lagt ut dessa när omedelbart tar bort dem. Om någon annan ser eller vet vem det är  så meddela vederbörande ovanstående. Mer information om Fiskeregler finns på hemsidan under “Aktiviteter – Fiskebestämmelser” / Styrelsen Läs hela artikeln
 • Årsstämmoprotokoll – inloggat läge
  Årsstämmoprotokoll ÄSF 240713_slutversion Läs hela artikeln
 • Årsstämma 2024
  Lördagen 13 juli hölls Årsstämman i Äskestocks Samfällighetsförening på Östra Skälö restaurang. Det var totalt 56 st fastighetsägare som fanns representerade. Avgående ordförande Leif Passmark avtackades för sin mycket stora insats och engagemang för föreningen under sina 11 år som ordförande. Den nyvalda styrelsen har enhälligt utsett Leif Passmark till hedersordförande. Hedersordförande innebär ingen styrelseroll utan är en rådgivande roll till styrelsen. Leif Passmark tackade för att ha fått förtroendet att leda styrelsens arbete och att Läs hela artikeln
 • Skogsinformation
  Vid årsstämman 13/7 diskuterades de skador som uppkommit vid avverkningen i vårt område. Även att det fanns mycket ris kvar lyftes. Undertecknad försökte att förklara hur gången är, vad som ska tas bort resp lämnas kvar osv. För att få en opartisk bedömning så kontaktade undertecknad f d konsulenten Lennart vid Skogsstyrelsen som nyligen gick i pension. Han var den som gjorde vår första skogsbruksplan 2005 och som också varit behjälplig vid frågeställningar rörande skogen, avverkning m m. Han kom ut till Äskestock under onsdagen. Tillsammans Läs hela artikeln
 • Sladdning av vägar 17/7
  Alla vägar sladdades under onsdagen (17/7) av Torbjörn Karlsson. Förhoppningsvis lagades de skador som uppstått av helgens skyfall. Om skador fortfarande kvarstår någonstans så kontakta styrelsen via hemsidan. Till våren kommer grusning ske där det finns behov. / Styrelsen. Läs hela artikeln