Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Arbetsdag 10 oktober
  Arbetsdag för samtliga medlemmar lördagen den 10 oktober. Samling per område kl 09.00 vid respektive badplats för att lägga i respektive ta upp badbryggor. Viktigt att så många som möjligt hjälps åt att lyfta bryggsektionerna. Beräknad avslutning kl 13.00. Ingen servering kommer att ske p g a pågående pandemi. Avgift återbetalas genom avdrag på nästa årsavgift. Viktigt att alla som deltar fyller i deltagarlistan som områdesansvarig har. Om arbete ska utföras vid annan tidpunkt måste överenskommelse göras med respektive områdesansvarig innan 10 Läs hela artikeln
 • Fiberarbeten v 36 asfalteringsarbete 1 september
  Nu är  alla övergångar klara och grävningar till fastigheter förutom tre fastigheter längst ut på Järövägen. Fiberblåsningarna fortsätter och  ihopkoppling av all fiber till den centrala enheten sk noden påbörjas i mitten av  veckan. Den 1 september sker asfaltering av alla övergångar så det kan bli lite störningar på Skälövägen. Den 7 september sker en försyn av  arbeten som har utförts på föreningens mark. Allt arbete i Äskestock beräknas vara klart senast utgången av september. Vi återkommer om tidsplanen  när fibern blir klar från Gunnebo  Läs hela artikeln
 • Fiberarbeten vecka 34 trafikstörningar
  Nu går vi in i slutfasen av grävningar i området. Denna vecka har övergångar på Dalgången och Järövägen slutförts samt grävningar på Enkelkroken. Tomtgrävarna har varit mycket aktiva och nu återstår bara fem tomter i området. Fiberblåsningen har påbörjats och Enkelkroken oh Dalgången är klara. Nästa vecka fortsätter de att blåsa fiber mellan husen och skåpen i området. Förhoppningsvis hinner de slutföra den fasen nästa vecka.Sedan återstår arbetet mellan skåpen och noden. Avgrävning/övergångar av fibern över Skälövägen samt Äskestocksvägen vid Läs hela artikeln
 • Eldningsförbud inom Västerviks kommun
  På grund av förhöjd brandrisk i skog och mark införs ett nytt eldningsförbud i Västerviks kommun fredag 7 augusti klockan 14.00. Eldningsförbudet gäller tills vidare. – Eftersom vi ser förhöjda brandriskvärden i vår kommun och inte någon nederbörd i väderprognoserna för närmaste tiden så inför vi eldningsförbud i skog och mark, säger Västerviks kommuns räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson. Brandriskvärdet ligger nu på nivå 5, vilket bland annat betyder “Mycket stor brandrisk. En brand kan utveckla sig mycket snabbt och Läs hela artikeln
 • Vår gamla hemsida eskestock.se avstängd pga virusangrepp
  Ni som har surfat in på den gamla hemsidan har omdirigerats till vår nya hemsida askestock.se. Den gamla stängs av automatiskt när systemet misstänker och blir utsatt av någon attack. Eftersom vi har nya regler för behandling av personuppgifter pga nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas från maj 2018, så måste alla registrera medlemskap för att komma åt sidor som enbart är för våra medlemmar. De nya reglerna kräver tyvärr detta förfarande. Har du redan gjort detta är det bara att logga in som vanligt. Har du några problem Läs hela artikeln