Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Vattnet är igång!
  Glädjebesked vattnet är igång. Vattengruppens  medlemmar har gjort ett fantastiskt arbete. Stort tack till Ola Sörensson, Ove Palmer, Johan Odensåker, Anders Swahn och Torbjörn Karlsson samt Mattias Lindström. Vi återkommer med en rapport om problemen att leta efter läckage. Styrelsen Läs hela artikeln
 • Senarelagd vattenstart 2024!
  Vi kommer att starta vattnet senare eftersom vi har ett försämrat väderläge och kyla  närmaste dagarna.  Vår hoppas  att sätta på vattnet  till nästkommande helg 12 april. Jag vill uppmana alla att kontrollera så era tomtventiler är avstängda. Är de av den nyare modellen så ska den dras hårt i botten. Kolla era avtappningar, om ni har sådana, så att de är stängda. Detta minimerar arbetet med eventuellt felsökning. Med vänlig hälsning, Ola Sörensson, ola.sorensson@gmail.com Läs hela artikeln
 • Inför vattenstarten
  Inför påsättningen av sommarvatten till helgen kommer vi i veckan att provtrycka hela vattensystemet för eventuella läckor och sönderfrusna ventiler. Vi förutsätter att alla fastighetsventiler är stängda. Är de inte det, så försvåras läckagesökning och vattenpåsättning kan försenas, i värsta fall med flera dagar.” Mvh Ola Sörensson och vattengruppen. Mitt mobilnummer 0734-180396, skicka gärna SMS Läs hela artikeln
 • Ny Vattenansvarig
  Jag  är ny i Äskestocks Samfällighets styrelse sedan sommaren 2023. Från 8 november 2023 har jag tagit över efter Björn Garplind som vattenansvarig. Till min hjälp finns ett antal medhjälpare i vår vattengrupp och våra lokala företag inom området. I Äskestock hittar ni mig på Äskestocksvägen 20 och när jag inte är där finns jag i Linköping. Jag nås lättast på telefon 0734-180396, skicka gärna SMS om jag inte svarar. Arbetar normalt sätt på vardagarna på Saab i Linköping. I vår är ambitionen att sätta på sommarvattnet lördagen den 6 april, i Läs hela artikeln
 • Nya koder bommar
  Ny kod till bommar vid båtramper finns under rubrik “Bryggföreningar”. Inloggat läge krävs Det är ej tillåtet att lämna ut koder till utomstående / Styrelsen Läs hela artikeln