Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Båtramper – kod till lås (inloggat läge)
 • Båtramper låsta
  För att minska användandet av båtramper sam förhindra fisket, framförallt under lekperioder från båtar som ej tillhör ÄSF, har vi beslutat att sätta upp kätting med kodlås på båtramper på Skälövägen samt Äskestocksvägen. Koden till låset finns att hämta på hemsidan för medlemmar i inloggat läge. Vi hoppas med denna åtgärd kunna förhindra användandet av sportfiskare som ej betalar rampavgiften, samt det ökade fisket och på sätt långsiktigt kunna öka möjligheterna till att det ska fortsätta finnas fisk i vårt närområde. /Styrelsen Läs hela artikeln
 • Hemsidan attackerad
  Vår hemsida har varit attackerad av s k robotar som skickar en mängd meddelande, över 50 st per dag under sista tiden. Därför har vi uppdaterat den med bättre säkerhet. Innebär att de som ej har registrerat sig  för att få automatiska utskick när hemsidan uppdateras, måste först ange er e-mail adress samt även svara på en fråga. Om ni får problem med detta så skicka ett e-mail till info@askestock.se så hjälper vi till. /Styrelsen Läs hela artikeln
 • Vinter i Äskestock
  Mycket snö har kommit i Äskestock den senaste tiden, mer än vanligt vilket inneburit flera insatser med snöröjning. Vi måste ha förståelse för att det ibland kan ta lång tid innan snöröjaren kommer. Det finns många vägar som är prioriterade före oss. Röjning sker så fort det är möjligt. Även Anders Nelsson och Torbjörn Karlsson har hjälpt till med röjningen i vinter. Vidare så kan inte föreningen ta på sig att snövallar ska röjas bort vid fastigheters infarter. Det är något som fastighetsägaren får ta enskilt med röjaren eller annan Läs hela artikeln
 • Snöröjning
  Snöröjning kommer att utföras på både Skälövägen samt enskilda gator i Äskestock under sen eftermiddag / kväll på fredagen 29/1. P g a väderläget med mycket snö på kort tid har entreprenören varit fullt upptagen att hålla de större vägarna öppna. / Styrelsen Läs hela artikeln