Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Kurs Första Hjälpen med HLR
  Nu finns möjlighet att gå kurs “Första Hjälpen med HLR” i Äskestock. Ett mycket bra tillfälle att utbilda sig i ett viktigt ämne. Utbildare är Henrik Norman Lindgren som är specialistutbildad och jobbar som ambulanssjuksköterska samt huvudinstruktör i Svenska HLR rådet. Kurs:    Basal HLR vuxen      https://forstahjalpen.nu/utbildningar/forsta-hjalpen/ Plats:   Vagnlidret Datum 2 kurstillfällen 15 juli o 16 juli Tid:     kl: 12-16 Antal deltagare:   Max 12 personer/dag Kostnad:   200 kr som varje deltagare betalar på plats via Läs hela artikeln
 • Stämmomaterial (inloggat läge krävs)
  Slutversion Kallelse till Årssstämma 240713 per 240616 Slutversion förvaltningsberättelse 240615 Slutversion budget 2024 2025 per 240615 Grön skötselplan per 240607 Slutversion underhålls- och förnyelseplan per 240615 Slutversion-HACCP-plan per 240615 Läs hela artikeln
 • Kallelse Årsstämma 13 juli
  Medlemmarna i Äskestocks Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Vi träffas lördagen den 13 juli kl 10.00 på Östra Skälö Restaurang. Anmälan till stämman senast 6 juli till anmalan@askestock.se Vi ber alla att anmäla er i tid. De som är föranmälda har företrädde att närvara. Stämmomaterial (inloggat läge krävs) Kallelse till stämman 240713 Förvaltningsberättelsen 2023/2024 Förslag budget 2024/2025 Grön skötselplan Underhålls- och förnyelseplan HACCP plan Välkomna ! / Styrelsen Läs hela artikeln
 • Skyddsjakt på skarv
  I måndags genomfördes första skyddsjakten  och det minskade antalet skarvar med 42 st. Man kommer fortsätta jaga dessa med ungefär en veckas mellanrum. Styrelsen Läs hela artikeln
 • Uppdatering av återställande efter skogsavverkningen
  Hej!   Sedan en dryg vecka tillbaka pågår arbete i skogen efter avverkningen. Vår entreprenör Henke har fått i uppdrag av Södra att ordningsställa djupa hjulspår, trummor, diken och gångvägar.    Han håller på med detta för fullt och därefter ska han göra div arbeten åt föreningen. Sammanfattningsvis är det arbeten som Södra inte tar på sig. Det är bl a diken, grus på andra gångvägar mm. Finns också några vägar som ska fixas till.  Om det är möjligt så ska han också köra ned sand till badplatsen Ladviksvägen. De andra badplatserna är Läs hela artikeln