Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Nu finns det en stabil badstege på Järöstrandens badflotte
  En tillfällig men stabil badstege är monterad på badflotten, den sitter där medan vi väntar på leverans av den nya permanenta badstegen som kommer inom ett par veckor… Tack till Leif Passmark för lånet och tack till Roger Franzén med kompis för “utsimningen” av badstege, verktyg och montering. Läs hela artikeln
 • Badstege badflotten Järöbadet
  Badstegen på badflotten vid Järöbadet monteras bort eftersom den är defekt. Ny och bättre stege är beställd men det är leveranstider på dem, det är slut överallt. Skulle det vara någon som har en badstege att låna ut tills leverans sker, kontakta styrelsen.   Läs hela artikeln
 • Diken, grenar, hastighet m m
  Vi att fortsätta hålla området i bra skick ber vi alla att kolla och ser till sina diken i anslutning till sina egna fastigheter. Viktigt att dessa hålls i bra skick så att vattnet kan transporteras bort. ser efter att grenar inte sticker ut över vägen och att det är fritt höjdmässigt också. Regler från Trafikverket säger att det ska vara fritt 2m från vägkant samt 4,6m i höjd. Om detta inte följs kan t ex backspeglar och ramper på sopbilar ta i och gå sönder och få till följd att de kan sluta köra p g a detta. hjälper till att sopa asfalten Läs hela artikeln
 • Underhållsarbete 27/7 klart
  Nu är underhållsarbetet på vattenverket klart och allt fungerar som tidigare /Vattenansvarig Läs hela artikeln
 • Underhållsarbete vattenverk 27/7
  Idag 27 juli kommer underhållsarbete utföras på Vagnslidrets vattenverk. Kommer innebära att trycket i vattenledningarna kommer vara lägre än normalt. /Vattenansvarig Läs hela artikeln