Välkommen!

– Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar
de boende kring skötsel av gemensamma områden.

Äskestocks historia – Kalendarium Nyheter

 • Avstängning vattnet – ny information
  Nya bud angående avstängning av sommarvattnet. Efter helgen den 28/11, dvs V48 stängs sommarvattnet av. Vattenansvarig Läs hela artikeln
 • Avstängning sommarvattnet
  Nu kommer första kylan så då stänger vi vattnet för att inte riskera frysning. Avstängning sker onsdagen den 24/11. Vatten kan hämtas i Dalgångens vattenverk /Vattenansvarig Läs hela artikeln
 • Städ/trivseldag 23 oktober
  Nu är det snart dags för höstens städ/trivseldag lördagen 23 oktober. Samling vid respektive badplats kl 09.00 med beräknad avslutning kl 13.00. Därefter serveras traditionsenlig ärtsoppa i Vagnslidret. Anmäl hur många som kommer här anmalan@askestock.se OBS! Anmälan senast 17 oktober. Det är viktigt att ni anmäler er i tid så att det köps in rätt mängd ärtsoppa med tillbehör. Det område som ansvarar för servering är områdena Angelkroken, Ladustigen, Äskestocksvägen mellan Bergstigen och bommen (område B, C1-C2 & I & K ). Läs hela artikeln
 • Diken
  Vi ber alla att kolla upp så att diken i anslutning till era egna fastigheter är rensade så att vattnet kan transporteras bort. /Styrelsen Läs hela artikeln
 • Sabotage av lås på grindar
  På grund av upprepade sabotage mot kombinationslås vid våra båtiläggningsplatser, både vid Skälövägen och Äskestocksvägen,  ber vi er samtliga i området att hjälpa till att hålla koll på dessa platser och rapportera på enklaste sätt om ni upptäcker något av detta sabotage till styrelsen. Det senaste som hänt är att låset på grinden på Äskestocksvägen har saboterats. Det upptäcktes att grinden var olåst och när den skulle låsas så gick låset inte att öppna med koden. När huvudnyckel skulle användes för att “nollställa” låset gick Läs hela artikeln