Motionsslinga

Här nedan ser du motionsslingan. Spåret  är markerat med rött. Olika områden har skötselansvar för olika delar av slingan. Info om detta kommer senare!