Riktlinjer ang behandling av personuppgifter

Vid styrelsemötet 12 maj  antogs riktlinjer för Äskestocks Samfällighetsförenings behandling av personuppgifter pga nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas. Riktlinjerna  innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Här kan du läsa de kompletta riktlinjerna

Styrelsen