Avfallshantering

Sophämtning

Sommarhämtning sköts av Västerviks Miljö- och energi. Se här när tömning sker för er med sommarabonnemang.  Avfall och återvinning

Har ni frågor så kontakta Västerviks Miljö & Energi, tel 0490-257050 eller miljoenergi@vastervik.se . Hemsida www.vmeab.se

Vintertid finns container uppställd vid Vagnslidret. OBS! Denna container är endast avsedd för brännbart hushållsavfall. Innebär att vi ej slänger grovsopor som t ex glas, metall, cykeldelar och madrasser

Grovsopor och annat avfall måste lämnas på kommunen avfallsanläggning Grovavfall

Tömning av sluten tank

Beställs av Västerviks Miljö och Energi beställ tömning av sluten tank

Tömning slamavskiljare enskilt avlopp (BDT)

mer information finns tömning slam