Hitta hit

Från Västervik
Ca 6 km söder om Västervik på E22 på finns avfart till Gunnebo.
Sväng av och följ sen huvudleden ca 16 km söderut, via Västrum, tills ni anländer till Äskestocks fritidsområde

Postnummer
593 74 Gunnebo

Sjövägen
Äskestock ligger i Västerviks skärgård och nås enkelt via båt.
För sjökort över området klicka på bilden ovan eller
länken här

askestock400x450