FAQ

Frågor till fibergruppen

Fråga: När kommer fibern vara installerad?

Svar: Fiberinstallationen är klar till sedan sommaren 2021.