FAQ

Frågor till fibergruppen

Fråga: När kommer fibern vara installerad?

Svar: Enligt IP-Only räknar de med att fiberinstallationen skall vara klar till årsskiftet 2019/20