Fiber-gruppen

Nedan hittar du  bra information från IP-only.

 Klicka här så kommer du till IP-Only kundservice. Här får du svar på de flesta frågorna

Så här kommer du igång när fibern är installerad


Lägeskarta beställningar i Äskestock i mars 2018, med reservation för icke registrerade beställningar.
 Karta fibernät_v3 2018

Fiber-Gruppen
Under implementeringfasen  så har fibergruppen utökats. Fibergruppen har utöver  Owe Palmér och Per-Allan Svensson utökats med Leif Passmark, Håkan Gustavsson, Björn Garplind, Erik Hybinette samt Åke Johansson . 

Ni når dem via fiber@askestock.se