Vattenpolicy, va-karta och vattenfrågor

vatten

Fastigheterna får vatten genom föreningens egna vattenverk. Dessa vattenverk är igång preliminärt från månadsskiftet mars/april till och med andra veckan i november. (när inte frysrisk föreligger).

Föreningens vattenpolicy antagen årsstämman 2019

Vattenpolicy 2019

Vårt vattenledningsnät uppdaterat 201113

Ang vattenprover

 Vi har nu publicerat analysresultaten av de senaste tagna vattenproverna.De går att finna via länkar nedan. Vi har även resultat av mikrobiologisk och kemisk analys för prover tagna på utgående vattnet från Dalgångens, Vagnslidret och Järöverkets vattenverk och hos användare.  Vattnet är mikrobiologiskt bedömt som tjänligt (högsta bedömningen)!!! När det gäller kemiskt har vi högre nivåer av mangan.

Vi publicerar  både det kemiska och mikrobiologiska analysresultat från provet. Vi kommer förstås att fortlöpande publicera mikrobiologisk/kemisk analysresultat av tagna vattenprover från de båda vattenverken plus hos användare. Viktigt för vattenkvaliteten hos användare är att någon gång då och då rengöra/skölja av eller rent av byta silen pga benägenheten att i dessa ansamlas bakterier.

Ny

Senast tagna vattenprover 06 september 2020 mikrobiologiska prov: