Eldning och eldningsförbud

Det är eldningsförbud på föreningens mark. Tillstånd kan ges i samband med t ex städdagar och vid föreningen iordningställda grillplatser vid fotbollsplan och vid norra badplatsen.
 
Inom egen tomt gäller Västerviks kommuns regler. www.vastervik.se/eldning
”Mellan den 1 maj och den 30 september får du inte elda avfall från trädgården, löv och kvistar som du inte kan kompostera.
Detta gäller inom områden som är detaljplanerade, har områdesbestämmelser och har sammanhållen bebyggelse. 
Eldning av avfall från trädgården är olämpligt. Särskilt i tätbebyggt område. Röken kan skapa olägenheter för grannar. Det kan även ge stora problem för allergiker”
 
From 21 juni 2019 råder eldningsförbud inom Kalmar län.
 
Här finns information om aktuell status om eldning i Kalmar län