Historik om Äskestock

askestockhistoria

Boken om Äskestock 50 år
Det har i år gått 50 år sedan Äskestocks fritidsområde
i Västrum började se dagens ljus. I den skrift som publiceras
för markera denna händelse kan du följa dels den intressanta
och spännande historien om gårdens färgstarka ägare under
350 år, dels  hur det som var ett skärgårdshemman under en
långdragen och ofta besvärlig process förvandlas till ett mycket
populärt och älskat fritidsområde för cirka 250 familjer.

Boken kan beställas via e-post: trivsel@askestock.se

bokfram1

Äskestock blir till
Äskestock är känt alltsedan 1400-talet och sedan 1500-talet sammanfaller dess historia med Helgerums, som var den dominerande gården i ett helt komplex av egendomar i Västrum och angränsande socknar. Den första delen av skriften ger oss en översikt av egendomarnas historia genom att skildra ägarna. Här framträder en rad av både framstående och märkliga personer som ägt Helgerum och sålunda också Äskestock under cirka 350 år.

Återspeglingen av övriga Sverige
Genom sina öden och sin verksamhet återspeglar de Sveriges historia under samma period. Här möter vi en äventyrare från Vasatiden som förlorade sitt huvud i tidens strider, en hårdhänt kapitalist från 1600-talet som byggde upp ett eget imperium, en mångsysslare från frihetstiden, med inriktning på vad som är nytt och nyttigt, som inbillade sig att han var utfattig och en1800-talets stränge husbonde och politiker, som lät bokföringen växa sig över huvudet.

Kvinnorna börjar ta kraft i samhället
Samtidigt framträder en rad starka kvinnor vilka som änkor får förmånen att sköta sina egna affärer och gör det med den äran. De är ofta lika godhjärtade som kraftfulla och stora donationer vittnar än idag om dem.

Äskestock blir självständigt
Så kommer i början av 1900-talet en genomgripande förändring, när Helgerums slott skiljs från jorden och skogen och jorden delas upp i olika egendomar. Nu blir Äskestock en självständig gård och förblir så under knappt ett halvt sekel.

Från gårdsby till fritidsområde
1959 inträffar en avgörande förändring, då Äskestock säljs till en exploatör, som börjar förvandla skärgårdshemmanet till ett fritidsområde men ett stort antal tomter och boende. Den andra delen av skriften skildrar denna process, som blev mera långdragen och komplicerad än någon inledningsvis hade kunnat föreställa sig. Äskestock upplever inte mindre än fyra olika ägare innan det slutligen överlåts till samfälligheten 1983. Men vad som har varit en långsam och tröttsam process för alla tomtägare, som länge plågats av ouppfyllda löften, når så ett lyckligt slut. Vi ser idag ett vackert och välskött fritidsområde i Tjusts skärgård, där husen är gruppvis utspridda och där stora gemensamma områden med skog och berg  och vatten och stålande utsikt ger de boende alla möjligheter till en skön och meningsfull fritid.

Text: Jan Fredrik Kindstrand, Äskestocks fritidsområde 50 år 1963 – 2013 (2013).