Styrelsen informerar

Ordförande
Leif Passmark
leif@passmark.se

peter ståhl liten

Sekreterare
Peter Ståhl
pb.stahl@gmail.com

Även ansvarig för medlems-information och dataansvarig

Kassör
Susan Hedman Ericsäter
susan.ericsaeter@telia.com

Väg- och skogansvarig
Håkan Gustavsson
gson.hakan64@gmail.com

Även ansvarig planering avröjardagarna

Vattenansvarig
Björn Garplind
bjorn@garplind.se

Suppleanter

Namn och ansvarsområde


Anders Svahn, bitr vattenansvarig
Henrik Elofsson, behjälplig i vattenfrågor
Leif Ribbefors,  larm- och nyckelansvarig, materialförvaltare, Vagnslidret
Bernt Schweitzer, bryggansvarig och info till tyska   medlemmarna

Magnus Skevik, grannsamverkan