Anmäl ägarbyte

Vi önskar dig varmt välkommen som ny ägare till en fastighet inom Äskestocks fritidsområde. Lämna in information till vårt medlemsregister här:

Här kan du läsa våra riktlinjer för hantering av personuppgifter

    Fler ägare till fastigheten?
    Är ni fler ägare till fastigheten? Vi behöver namn och
    ägarandel på samtliga fastighetens ägare. Är ni fler
    än två ägare ber vi att ni fyller i restarande information i formulärets
    meddelandefält. Där kan ni också ställa ev frågor.