Städ/trivseldag 23 oktober

Nu är det snart dags för höstens städ/trivseldag lördagen 23 oktober. Samling vid respektive badplats kl 09.00 med beräknad avslutning kl 13.00.

Därefter serveras traditionsenlig ärtsoppa i Vagnslidret. Anmäl hur många som kommer här anmalan@askestock.se OBS! Anmälan senast 17 oktober. Det är viktigt att ni anmäler er i tid så att det köps in rätt mängd ärtsoppa med tillbehör.

Det område som ansvarar för servering är områdena Angelkroken, Ladustigen, Äskestocksvägen mellan Bergstigen och bommen (område B, C1-C2 & I & K ). Områdesansvariga rekryterar frivilliga till detta uppdrag.

Inför varje städ/trivseldag träffas områdesanvariga dagen innan för att diskutera uppkomna frågor. Har ni några önskemål eller tips om ert område, kontakta respektive områdesansvarig (finns på hemsidan under fliken “Om ÄSF/områdesindelning”).

Städavgift återbetalas genom avdrag på nästa årsavgift. Viktigt att alla som deltar fyller i deltagarlistan som områdesansvarig har. Om röjning ska utföras vid annan tidpunkt måste överenskommelse göras med respektive områdesansvarig före 23/10.

Välkomna!
Styrelsen