Båtramper låsta

För att minska användandet av båtramper sam förhindra fisket, framförallt under lekperioder från båtar som ej tillhör ÄSF, har vi beslutat att sätta upp kätting med kodlås på båtramper på Skälövägen samt Äskestocksvägen. Koden till låset finns att hämta på hemsidan för medlemmar i inloggat läge. Vi hoppas med denna åtgärd kunna förhindra användandet av … Läs mer Båtramper låsta

Snöröjning

Snöröjning kommer att utföras på både Skälövägen samt enskilda gator i Äskestock under sen eftermiddag / kväll på fredagen 29/1. P g a väderläget med mycket snö på kort tid har entreprenören varit fullt upptagen att hålla de större vägarna öppna. / Styrelsen

Vattenavstängning 22/12

Vi stänger av sommarvattnet den 22/12. På grund av den milda väderleken har vi kunnat ha på vattnet längre än planerat. Det kommer att finnas möjlighet att hämta vatten med dunk vid Dalgångens vattenverk, istället för som tidigare år stora Vattenverket, då Dalgångens vattenverk är bättre dimensionerat för den lilla åtgången som är vintertid. /Vattenansvarig

Container på plats

Container är nu på plats (v 41) vid Vagnslidret. OBS! den är endast avsedd för brännbart hushållsavfall. Innebär att vi ej slänger grovsopor som t ex glas, metall, cykeldelar och madrasser som hittats tidigare. / Styrelsen