Vatteninformation

Följande uppdateringar har genomförts:

  • Ny hydrofor i Dalgångens vattenverk, innebär att det börjar leverera vatten inatt.
  • Ny hydropress i fotbollsplanens vattenbrunn, innebär säkrad vattenkapacitet

Ett läckage på norra delen, se bild, skedde under perioden fredag den 10/6 ca kl 9,00 till och med söndagen den 12/6 ca kl 1330. Någon som sett något läckage eller något annat märkligt på vattennätet vore jag tacksam att ni meddelade mig för eventuell åtgärd. Omfattningen var mer än 6 000 liter dricksvatten.

Den gula kurvan beskriver förbrukningen på Norra delen, dvs Stenbostigen, Älgtrampet, Landviksvägen samt Raabens väg.

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom vi vet att vi är ett område med risknivåer för lågt grundvatten så gäller samma regler för vår förening som för kommunen, dvs bevattningsförbud fr.o.m. den 20/6, läs mer om detta på Västerviks kommuns hemsida

Har ni frågor eller information gällande vattnet är ni välkomna att kontakta mig

Björn Garplind, 0733 800 773