Felsökning vattenledningsnätet – Fredag 17/6 kl 0900 – 1200

Som ett led i att säkra vattentillgången ska vi göra ett försök att hitta ett läckage på följande vägar nu på fredag, den 17e juni mellan 0900 – 1200.

För att det ska vara möjligt att hitta felet så önskar vi att ni inte använder vattnet alls mellan de klockslagen.

De vägar som omfattas av felsökningen är:

Äskestocksvägen

Bergsstigen

Blåbärsstigen

Lingonstigen

Ladustigen

Angelkroken

Stort tack i forskott.