Båtramper – grindar med kodlås

För att minska användandet av båtramper samt förhindra fisket, framförallt under lekperioder från båtar som ej tillhör ÄSF, har vi beslutat att sätta upp grindar med kodlås på båtramper på Skälövägen och Äskestocksvägen. Vi hoppas med denna åtgärd att långsiktigt kunna öka möjligheterna till att det ska fortsätta finnas fisk i vårt närområde. Dessutom har bilar/släp ofta parkerats på Skälövägen, i anslutning till rampen, på ett sätt som ökat risk för olyckstillbud.

Koden till låset finns att hämta på hemsidan för medlemmar i inloggat läge under ”Bryggföreningar”.

/Styrelsen